ไปเช้าเย็นกลับเกาะรอก

เที่ยวทะเลตรังเกาะรอก

แพ็คเกจไปเช้า – เย็นกลับ
เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน

รหัส ONEDAY002

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1600 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาเด็ก

ท่านละ 1300 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1700 บาท

รับในตัวเมือง

ราคาเด็ก

ท่านละ 1400 บาท

รับในตัวเมือง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.30 น.

เดินทางมายังท่าเรือ

รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากเมง 

09.00 น.

เช็คอิน

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากเมง จากนั้นลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รอท่านอยู่ที่ท่าเรือปากเมง และเตรียมลงเรือ

09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเรือเดินทางมุ่งหน้าสู้ “เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน” ชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการัง

12.00 น.

อาหารเที่ยง

ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟต์) บนเกาะรอกนอก อาหารปลุรงครัวที่ถูกหลักอนามัย หลังจากอิ่มอร่อยกัลอาหารลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายเกาะรอกแห่งนี้

13.00 น.

ดำน้ำดูปะการัง

ดำน้ำปะการังบริเวณ “เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน” ประมาณ 3 จุด มี “อ่าวม่านไทร อ่าวหินงาม และแหลมหลัก” เขตสุดสยาม

16.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับมายังท่าเรือปากเมง ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่สำนักงาน สำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้(กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

ระดับความมัน

เกาะรอกนอก 100%
เกาะรอกใน 100%
อาหาร 100%
ความใสของน้ำ 100%
ความหล่อของไกด์ 50%