แพ็คเกจเกาะรอกแคมป์ปิ้ง

เที่ยวเกาะรอก

แพ็คเกจ2วัน1คืนพักเกาะรอกแคมป์ปิ้ง
เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน

รหัส 2D1N

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เกาะรอก - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือควนตุงกู พร้อมเช็คอิน จากนั้นออกเดินทางไปยัง เกาะรอก – เกาะรอกนอก – รับประทานอาหาร – อ่าวหินงาม – เกาะรอกใน – เข้าที่พัก เกาะรอกแคมป์ปิ้ง – รับประทานอาหารเย็น – พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าและเตรียมขึ้นไปชมวิวบนหน้าผาเกาะรอก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน – รับประทานอาหารเที่ยง – เกาะมุกต์ – ถ้ำมรกต – และเตรียมพร้อมเดินทางกลับ

**รถตู้โดยสารกลับเข้าเมืองเป็นรถตู้สาธารณะ
ต้องการรถเป็นส่วนตัวคันละ 700 บาท

ราคานี้รวม

  • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือ
  • เรือรับ-ส่ง แลเรือหางยาวท่องทะเล
  • ที่พักเต้นท์เกาะรอก 1 คืน
  • อาหาร 4 มื้อ (เที่ยง เย็น เช้า เที่ยง)
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

เกาะรอกนอก 100%
เกาะรอกใน 100%
หน้าผาเกาะรอก 100%
ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดาน 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

บรรยากาศของเกาะรอกแคมป์ปิ้ง

เรือท่องทะเล

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เรือออกเกาะ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รถตู้โดยสารขากลับ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.