ตั๋วเรือเข้าเกาะ

ตั๋วเรือเข้าเกาะ

อยากหาเรือเข้าเกาะ อยากซื้อตั๋วเรือไปเกาะไหง เกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะรอก เกาะหลีเป๊ะ เกาะลันตา ติตต่อที่นี่

ตั่วเรือไปเกาะไหง

เรือเข้า
เวลา 12.00 น.
ราคาท่านละ 350 บาท

เรือออกจากเกาะไหง
เวลา 09.00 น.
ราคาท่านละ 350 บาท

ใช้เรือทัวร์ขนาด 30 ที่นั่ง

ตั๋วเรือไปเกาะมุกต์

เรือหางยาวเอกชน
ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟ เวลา 11.00 น. นั่งรถตู้ไปท่าเรือควนตงกู ขึ้นเรือหางยาวเวลา 12.00 น. ใช้เวลา 30 นาที
ค่าเรือคนละ 350 บาท

เรือเมย์
เรือออกเวลา 13.00 น ค่าเรือคนละ 100 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะกระดาน

เรือหางยาวเอกชน
ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟ เวลา 11.00 น. นั่งรถตู้ไปท่าเรือควนตงกู ขึ้นเรือหางยาวเวลา 12.00 น. ใช้เวลา 60 นาที
ค่าเรือคนละ 450 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะลิบง

ตั๋วเรือไปเกาะสุกร

เรือออกที่ท่าเรือตาเซะ (เก่า)
เรือออกเวลา
ราคาท่านละ 30 บาท
ใช้เวลา 20 นาที
(ให้ครบ 8 ท่าน ออกได้)

เรือหางยาวเหมาลำ
ราคาลำละ 240 บาท

ค่ารถแท็กซี่บนเกาะ
คนละ 40 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ

เรือออกจากเกาะไหง
บันดาหยา เวลา 11.30 น.
ราคา 1600 บาท
ถึงหลีเป๊ะ 14. 00 น.

ตั๋วเรือไปเกาะลันตา

ขึ้นเรือที่เกาะไหง
เรือ

ตั๋วเรือไปเกาะพีพี

ตั๋วเรือไปเกาะบุโหลน

ตั๋วเรือไปลังกาวี